webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Senát projednal petici na ochranu divočiny v NP Šumava, kterou podepsalo bezmála 60 000 lidí

26.7.2016 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Celkem 58 269 návštěvníků Národního parku Šumava a lidí z celé republiky apeluje peticí na zákonodárce, aby jasnými pravidly zajistili ochranu divoké přírody na alespoň polovině rozlohy NP Šumava a dali stopku další zástavbě harmonické krajiny [1]. Petici dnes na veřejném slyšení za účasti reprezentantů NP, politiků, úředníků i expertů projednal Senát.

Ohnivých katastrof ve světě přibývá vinou klimatických změn

25.7.2016 - [Agentura J.L.M.]
Na tom, že hlavní příčinou probíhajícího oteplování Země jsou důsledky lidské činnosti, zejména produkce skleníkových plynů při výrobě energií a provozu dopravních prostředků, se shoduje většina odborníků. Úplně všichni jsou ale zajedno, že klimatické změny způsobují rostoucí počet i rozsah zničujících požárů lesů a dalších porostů na celém světě.

Nová evropská studie: Rys na Šumavě nemusí přežít. Vědci a dobrovolníci Rysích hlídek chystají o víkendu mezinárodní setkání v Prášilech

22.7.2016 - PRÁŠILY [Hnutí DUHA]
Evropští vědci upozorňují, že populární výskyt rysa ostrovida na české, bavorské a rakouské straně Šumavy nemá do budoucna jistotu. Dospěli k tomu genetickou analýzou biologických vzorků rysa (například trusu) sebraných na bavorské straně Šumavy. Tým expertů z Německa, Polska a Ruska v nové studii [1] označil naši největší populace rysa za ohroženou.

90 000 myší zabitých při krutém testování Botoxu – ochránci zvířat po celé Evropě protestují proti společnostem Eisai a Ipsen

22.7.2016 - Praha [Svoboda zvířat]
Členské organizace Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), která sdružuje přední evropské organizace na ochranu zvířat, pořádají již pátý ročník Celoevropského týdne akcí proti testování Botoxu na zvířatech. Při něm ochránci zvířat protestují proti pokračujícímu používání myší ke krutým testům jedovatého botulotoxinu. K protestu se připojily organizace z České republiky, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. V České republice se k této akci připojila členská organizace ECEAE Svoboda zvířat.

Ekologové připravují obcím šetrné odpadové plány. Návrh zákona o odpadech však obecní plány ruší

21.7.2016 - OSTOPOVICE [Hnutí DUHA]
Větší obce [1] musí připravit do konce roku [2] plány, jak nakládat s odpady dalších pět až deset let. Přestože EU chystá zcela nové odpadové směrnice, které zvyšují požadované cíle recyklace komunálních odpadů, ministerstvo životního prostředí v návrhu nového zákona o odpadech s vyššími cíli nepočítá a navrhuje zrušit dosud povinné obecní odpadové plány. Hrozí tedy, že s vyššími evropskými cíli pro recyklaci nebude nikdo počítat a bude pro ně chybět infrastruktura a potřebné investice.

Startuje letní soutěž Cesty pamětí s aplikací Místa Paměti národa

21.7.2016 - PRAHA [Post Bellum]
Vydejte se na místa, kde se odehrála operace Anthropoid nebo si projděte trasy převaděčů na Západ. Povede vás mobilní aplikace Místa Paměti národa plná příběhů a audiozáznamů přímých svědků. Na nejlepší cestovatele registrované v soutěži Cesty paměti po historických místech čekají na podzim věcné ceny.

Efektivním využitím dotací proti povodním i nedostatku vody

18.7.2016 - Brno [Sdružení příjemců evropských dotací]
Bez ohledu na to, jaký máme názor na globální oteplování, jsme všichni svědky změn klimatu, které činí počasí nevypočitatelným. Zima končí až prudkým obratem k vysokým teplotám, ty přerušují poklesy teplot přes 10 °C a adekvátně tomu se mění i povětrnostní situace. Klidné časy vodohospodářství nahrazuje veřejnosprávní pohotovost, která musí nejen okamžitě reagovat na přívalové lijáky, ale i na delší období sucha. Financování ochrany před následky jak sucha, tak povodní, není z nejjednodušších…

Rada vlády pro udržitelný rozvoj připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030

18.7.2016 - Praha [Úřad vlády]
Premiér Bohuslav Sobotka dnes předsedal již 31. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Hlavním bodem jednání byl návrh strategického dokumentu Česká republika 2030, který stanovuje dlouhodobé priority rozvoje české společnosti. Dokument by měl zároveň sloužit jako strategie pro zvýšení kvality života v ČR pro současné i budoucí generace.

Kořeny buku mohou chránit smrky před suchem

18.7.2016 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
V souvislosti s klimatickými změnami se i lesnický výzkum intenzívně zaměřuje na hrozící suchá období. Mimořádně významné z hlediska oteplování může obecně být přerozdělení vody v půdním profilu kořenovým systémem některých dřevin („hydraulic lift”), z něhož mohou současně profitovat některé dřeviny jiné, včetně přízemní vegetace.

Hledá se plch velký

15.7.2016 - Lidéřovice [ALKA Wildlife, o.p.s.]
V loňském a letošním roce probíhá mapování výskytu plcha velkého v České republice. Řada údajů o výskytu tohoto vzácného a ohroženého druhu přitom přichází od veřejnosti. Ta se může zapojit posíláním svých pozorování a fotografií odborníkům z ALKA Wildlife a Univerzity Palackého v Olomouci. Plši žijí v listnatých lesích, nejraději mají bučiny a doubravy, řada z nich ale obývá i lidská obydlí – chaty, chalupy, kůlny, včelí úly - a tak se s nimi lidé mohou setkat.

Ušetřete finance i životní prostředí! Srovnání spořičů vody pro sprchy

13.7.2016 - Brno [Ekosmák o.s.]
Kromě organizace úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se spolek Ekosmák věnuje i dalším aktuálním tématům životního prostředí. Momentálně je nejpalčivějším ekologickým problémem bezpochyby sucho a nedostatek vody. Ne nadarmo připravuje MŽP řadu programů na zachycování vody v krajině, využívání dešťových vod, recyklaci vod šedých v domácnostech (i ,,Modrá úsporám" se chystá) a další projekty, včetně vzdělávacích.

Harrachov přivítá skupinu dobrovolníků z celého světa

12.7.2016 - PRAHA [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Do Harrachova se v polovině července sjedou mladí lidé z různých částí světa (Španělska, Turecka, Ruska, Srbska nebo např. z dalekého ostrova v jihovýchodní Asii), aby zde ve dnech 19.7.-3.8., pod záštitou neziskové organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a pod vedením vyškolené vedoucí, dobrovolně pomáhali při různých činnostech.

Legendy rapu a hardcore odmítají kožešinové farmy

12.7.2016 - Plzeň [Svoboda zvířat]
Vladimir 518, Repelent SS, Skywalker či Presento, to je unikátní spojení hardcore a hiphopové scény v boji za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat na území České republiky.

Místo původu může mít vliv na kvalitu bukového dřeva

11.7.2016 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
V lesním hospodářství lze kvalitu těžených stromů ovlivnit kromě pěstební techniky především volbou vhodného reprodukčního materiálu pro obnovu lesa či zalesňování, tj. volbou vhodné provenience. Experimentální zjišťování adaptability i produkčních vlastností proveniencí různého původu v odlišných stanovištních podmínkách je úkolem provenienčního výzkumu, který řeší Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pražské stromy dostaly nový kabát

11.7.2016 - Praha 3 [Agentura Koniklec, o. p. s.]
Webové stránky o památných a významných stromech Prahy září novotou. Návštěvníci nyní jednoduše a přehledně zjistí, kde rostou pozoruhodné stromy metropole. Začíst se mohou i do příběhů jednotlivých velikánů.

Lidé z Pfizeru natírali lavičky pro seniory

11.7.2016 - PRAHA [Medica Healthworld]
Zatímco děti si poslední školní den šly ve svátečním pro vysvědčení, zaměstnanci farmaceutické společnosti Pfizer popadli barvy, štětce i válečky a vyrazili na pomoc seniorům. Desítka dobrovolníků včetně generálního ředitele se v Domově Sue Ryder v pražské Michli pustila do výmalby pokojů, natírání zahradních laviček i umývání oken. Díky firemnímu projektu „Jsem dobrovolník“ sem zavítali už potřetí.

Osadě Zastávka pomohou dobrovolníci z celého světa. Vyzdobí i Hobitín

10.7.2016 - Praha 2 [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Ve dnech 17. 7. – 30. 7. 2016 zavítá 13 dobrovolníků z Evropy, Asie, Střední a Jižní Ameriky do osady Zastávka, kde budou pokračovat v renovačních pracích, které započalo Hnutí Brontosaurus Jeseníky již v roce 2007. V druhé polovině akce budou kosit rychlebské louky. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Dobrovolníci z celého světa pomohou s péčí o krajinu a památky

10.7.2016 - Praha 2 [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Institut pohostinného přátelství ve Skalce u Doks letos přivítá skupinu mezinárodních dobrovolníků. Ve dnech 17. – 30. 7. 2016 do Skalky u Doks zavítá jedenáct nadšenců z Korejské republiky, Taiwanu, Ghany, Maďarska, Španělska, Itálie a České republiky, kteří pomohou s čištěním obecní cesty, sekáním luk s chráněnými květinami a úklidem kostela sv. Jakuba v Bořejově. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Festival Etnosalaš bude v rukou dobrovolníků z celého světa

10.7.2016 - Praha 2 [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Jihomoravská vesnice Tvarožná Lhota hostí ve dnech 17. 7. – 1. 8. 2016 deset dobrovolníků z Korejské republiky, Spojených států amerických, Francie, Rumunska, Polska a Turecka, kteří svou prací podpoří konání festivalu Etnosalaš. Tento dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, vznikl za podpory organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a místní pobočky v Tvarožné Lhotě INEX-SDA Bílé Karpaty.

Dobrovolníci odstraňují z Černohorského močálu na Šumavě zbytky železné opony. Devatenáctý ročník Týdnů pro divočinu pomůže s revitalizací rašelinného lesa v nejcennější části Šumavy

7.7.2016 - MODRAVA [Hnutí DUHA]
Dvacítka dobrovolníků Hnutí DUHA dnes z různých koutů republiky přijíždí do srdce Šumavy v okolí Černohorského močálu, aby pomohla odstranit odvodňovací kanály v rašeliništi. Vysušené plochy sloužily v minulosti pohraničníkům při hlídání státních hranic. V podmáčených místech se budou pohybovat týden a jejich práce pomůže opětovně nastartovat procesy, které jsou ve rašeliništích přirozené.

Starší tiskové zprávy naleznete ve Zpravodajství Econnectu.

Vyzkoušejte si službu PRESS SERVIS zdarma!