webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Odpovědná spotřeba – jak se chovat šetrně (nejen) o Vánocích?

22.10.2018 - Praha [Zelený kruh]
Zveme vás na neformální debatu z cyklu Smart café na téma odpovědné a šetrné spotřeby. Setkání odborníků s veřejností se koná v úterý 23. října od 18:15 v Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1).

Vrba – dřevina roku 2018 je nenahraditelná, a to nejen pro včely

22.10.2018 - Strnady [VÚLHM, v.v.i.]
Vrba (Salix), jedna z nejzajímavějších dřevin České republiky zahrnující 21 původních domácích druhů, je právem titulována Dřevinou roku 2018. Vrba zajišťuje ochranu břehových svahů nebo rekultivaci lomů. Důležitá je také jako zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů.

Ochranu Evropského zeleného pásu žádá 23 států. Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem

19.10.2018 - EISENACH [Hnutí DUHA]
Eisenašská rezoluce přijatá delegacemi 23 evropských států vyzývá vlády, aby zajistily ochranu ekologicky jedinečného území, které po linii bývalé železné opony propojuje evropskou přírodu. Tvoří tak největší evropskou ekologickou síť European Green Belt (Evropský zelený pás). Ta kopíruje dřívější ostře střeženou hranici mezi východním a západním blokem od Arktidy přes Pobaltí, Polsko, Německo, Českou republiku, Rakousko a dále až k Turecku. V České republice přitom stále chybí dostatečná ochrana jižní části Vysočiny a jižní Moravy, kde se nyní začínají masivně rozpadat lesy nevhodného složení.

Chraňme Evropský zelený pás jako zelenou infrastrukturu

19.10.2018 - EISENACH [European Green Belt Association]
More than 100 representatives of 24 European countries gathered from 15 to 19 October at the World Heritage Site Wartburg for the 10th Pan-European Green Belt Conference.

Hejna koroptví, křepelky, spousta zajíců. Divocí koně vracejí do krajiny drobnou zvěř, která jinak z české přírody mizí

19.10.2018 - Praha [Česká krajina]
Desítky let myslivci v České republice smutně sledují, jak v krajině dramaticky ubývá drobná zvěř, která byla dříve v přírodě běžná. Kromě zajíců jde především o ptáky zemědělské krajiny, jako jsou koroptve nebo křepelky. Nyní myslivci získali překvapivého spojence. Koroptve pomáhají do krajiny vracet divocí koně a další velcí kopytníci.

Tři ze čtyř českých těžařů hnědého uhlí porušují zákon o ekologické újmě. Česká inspekce životního prostředí dostala podnět

18.10.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Severočeské doly, a.s. ze skupiny ČEZ, Vršanská uhelná a Severní energetická Pavla Tykače neplní povinnost finančně se zajistit pro případ tzv. ekologické újmy. Jde o škodu, kterou by mohly způsobit (samozřejmě nad rámec průběžně a dlouhodobě způsobovaného poškozování životního prostředí). Jedná se o desítky milionů korun, které by měly být připraveny na řešení akutních problémů - například zamoření vody a půdy při nehodě či jiné nenadálé události. Hnutí DUHA proto na základě právní analýzy společnosti Frank Bold podává podnět k prošetření České inspekci životního prostředí [1].

Zrušení zákazu vstupu do kontroverzní "Obory Radějov" definitivně potvrzeno. Obora zřejmě ani neexistuje

17.10.2018 - VESELÍ NAD MORAVOU [Hnutí DUHA]
Případ kontroverzní "Obory Radějov" Leoše Novotného, která devastuje vzácnou a chráněnou přírodu Bílých Karpat a jež byla opakovaně předmětem kritiky ekologů, Nejvyššího kontrolního úřadu i ombudsmana, dostal nový, pikantní rozměr: obora zřejmě ani neexistuje.

Přátelé přírody pozvali své členy a příznivce na víkend doprostřed Česka

17.10.2018 - PRAHA/HORNÍ BRADLO [Přátelé přírody z. s.]
Už posedmé se opět po roce sjeli na jedno místo členové spolku Přátelé přírody z. s. a jeho příznivci z různých koutů Česka. Pokračovali tak v novodobé tradici výročních setkávání zahájené v roce 2012 a jejich sraz se konal o prodlouženém víkendu 11. – 14. října 2018 prakticky v geografickém středu republiky, v Horním Bradle na Chrudimsku.

ČR v roce 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní

16.10.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že "druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd." Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

Zajímavá zjištění z monitoringu nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi

16.10.2018 - Praha [Mgr. Lubomír Bartoš]
V průběhu dubna až září 2018 probíhal terénní biologický a ekologický průzkum lokality nové divočiny na Prostorovém krajinném prvku, což je masivní val na pomezí Horních Měcholup (Praha 15) a Uhříněvsi (Praha 22).

Výzva z Katowic: Budoucnost s nadějí

15.10.2018 - KATOWICE [ECEN (Evropská křesťanská environmentální síť)]
12. Shromáždění ECEN se sešlo od 6. do 10. října 2018 s hlavním tématem „Na cestě k ekonomické a ekologické spravedlnosti“ v polských Katowicích za účasti 85 delegátů z 22 zemí Evropy i zámoří. Diskuse ve Shromáždění byly vedeny biblickými verši z knihy proroka Jeremiáše 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“

Komunitní centrum na pražské Kampě oživí dětské kresby netopýrů

15.10.2018 - PRAHA [Česká společnost pro ochranu netopýrů]
Nejzdařilejší díla z výtvarné soutěže s netopýří tématikou, které se zúčastnily děti z pražských mateřských a základních škol, budou k vidění v Komunitním centru Kampa. Slavnostní zahájení výstavy a setkání se skutečnými, ochočenými netopýry proběhne ve středu 17. října 2018.

Uhelné elektrárny vévodí znečišťovatelům toxickou rtutí, potvrzují to čerstvé údaje. Stát musí trvat na splnění nových limitů

15.10.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA a Greenpeace ČR]
Zastaralá uhelná elektrárna ČEZ Počerady byla loni největším zdrojem znečištění rtutí v ovzduší v České republice. Podle aktuálně zveřejněných dat v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí vypustila 188 kilogramů této toxické látky [1].

Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad

15.10.2018 - [Děti Země]
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu zaslaly v pátek 12. října 2018 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Mikulově o umístění obchvatu města dálnicí D5206.1 délky 3,9 km. O odvolání rozhodne krajský úřad v Brně, který předchozí územní rozhodnutí z listopadu 2010 pro dálnici D52 s obchvatem města v červnu 2012 zrušil. Územní řízení začalo v únoru 2010 a bylo již pětkrát přerušené.

Unikátní experiment. Vědci sledují přeměnu pole na druhově bohatou louku

12.10.2018 - PRAHA [Česká krajina]
Jedinečnou příležitost sledovat přeměnu intenzivně obhospodařovaného pole na druhově bohatou pastvinu mají nyní vědci v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích. Díky vstřícnosti milovické radnice se totiž od letošního roku k pastvině divokých koní a praturů podařilo připojit devítihektarový městský pozemek, který dosud sloužil jako intenzivně obhospodařované pole.

Netopýři obývající úkryty ve stromech si zaslouží lepší ochranu

11.10.2018 - Praha [Česká společnost pro ochranu netopýrů]
Při kácení stromů může docházet k ohrožení netopýrů, kteří se zde ukrývají. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) proto vytvořila speciální webové stránky věnované šetrným postupům při údržbě zeleně v parcích a zahradách. Nově byla spuštěna také online databáze stromů s potvrzeným výskytem netopýrů. Odborníci i laici zde mohou vyhledávat jednotlivé nálezy a také vkládat vlastní pozorování. Nashromážděné údaje pomohou k efektivnější ochraně netopýrů a jejich stromových úkrytů při plánovaném kácení.

Přijďte se do muzea bát!

11.10.2018 - CHRUDIM [Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi]
V pátek 26. října 2018 od 17 hodin bude Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi opět hostit tradiční „halloweenskou“ akci nazvanou Duchůplné muzeum. Návštěvníkům jako obvykle nabídne možnost netradiční prohlídky budovy muzea i muzejní expozice v hororovém duchu.

Jiří Černý novým ambasadorem YMCA

11.10.2018 - PRAHA [YMCA v ČR]
Uznávaný hudební publicista a kritik Jiří Černý je další osobností, která se veřejně hlásí k poslání YMCA a šíření jejího dobrého jména. Tento týden převzal v Paláci YMCA čestný titul Ambassador YMCA.

Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat

10.10.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se "Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou[1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40% z nových výsadeb a borovice dalších 9% [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11%).

Tak trochu jiný fotbal. Jde to. V Lize férového fotbalu

10.10.2018 - PRAHA [Fotbal pro rozvoj]
Odehrána jsou všechna kola historicky první ročníku celorepublikové Ligy férového fotbalu. Finále, ve kterém se utkají týmy z Prahy a z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského regionu, proběhne tento víkend 13. a 14.října v Podjedštědském sportovním areálu Luďka Zelenky.

Starší tiskové zprávy naleznete ve Zpravodajství Econnectu.

Vyzkoušejte si službu PRESS SERVIS zdarma!