webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Podmínky provozu služby PRESS SERVIS

 1. Deklarace
  • Služba PRESS SERVIS je projekt Econnectu, jehož cílem je pomoci šířit informace od nevládních organizací směrem do médií.
  • Služba je poskytována pouze registrovaným uživatelům z řad NNO.
  • Služba vznikla za přispění mnoha nevládních organizací, které poskytly Econnectu své databáze mediálních kontaktů, které jsou Econnectem pravidelně  aktualizováy.
  • Služba umožňuje snadné zasílání tiskových zpráv do médií emailovou formou.

 2. Poskytovatel registrovaným uživatelům garantuje
  • Přístup do systému pod zajištěným jménem a heslem
  • Možnost zasílání tiskových zpráv v rámci zvoleného tarifního programu do zvoleného okruhu médií či do jednotlivých médií

 3. Poskytovatel je oprávněn
  • Požadovat zaplacení objednaných a využitých služeb
  • Odstoupit od poskytování služby pokud uživatel porušil své povinnost v bodě D. a E.
  • Požadovat zaplacení škod které mu vzniknou pokud uživatel poruší své povinnosti v bodě D. a E.

 4. Uživatel je povinen
  • Platit řádně a včas objednanou službu
  • Dbát na právní nezávadnost informací šířených prostřednictvím služby PRESS SERVIS
  • Službu využívat jen pro vlastní potřebu organizace

 5. Uživatel není oprávněn
  • Poskytovat službu jiným organizacím či jednotlivcům a to ani za úplatu ani zdarma bez souhlasu Econnectu.
  • Používat tuto službu za jakýmkoli účelem, který by byl v rozporu s právním řádem České republiky

Dne 1.1.2008
Econnect