webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Žáci a studenti odevzdali vloni k recyklaci 87,3 tuny baterií. Zároveň vymýšleli recyklační zlepšováky

1.3.2021 - Praha [ECOBAT s.r.o.]
Školáci a studenti z celé republiky odevzdali v minulém roce v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět k recyklaci celkem 87,3 tuny použitých baterií. Zároveň prohlubovali své znalosti v oblasti třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Loni mimo jiné plnili osvětový úkol, při němž vymýšleli recyklační zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu. Ze škol přišlo celkem 240 vypracovaných zadání.

Překvapení na Josefovských loukách

1.3.2021 - JAROMĚŘ [Česká společnost ornitologická]
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.

Protitankové jehlany i betonové panely. V rezervaci divokých koní ochranáři odklízeli zbytky po armádě

26.2.2021 - [Česká krajina]
Úklidu různých pozůstatků po sovětské armádě se dnes věnovali ochránci přírody v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Z pastvin odklidili a nechali odvézt protitankové jehlany nebo betonové panely. Ty byly původně skryté v husté vegetaci. Velcí kopytníci ji ale po několika letech pastvy potlačili, takže betonové zbytky byly dobře viditelné.

Dobytek z EU je vězněn na 2 lodích od poloviny prosince

26.2.2021 - Praha [Společnost pro zvířata]
Další z případů zvířecích tragédií, která jen potvrzuje, že celý systém je špatně: zvířata jsou živí tvorové, nikoliv živé konzervy na dopravu masa po celém světě.

Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci je pratur. Tele zvládlo i kruté mrazy

26.2.2021 - Praha [Česká krajina]
Prvním přírůstkem v rezervaci velkých kopytníků se letos stalo tele pratura. Na svět sice přišlo již v sobotu 13. února, ale až dnes se ho podařilo vyfotografovat. „Matka totiž mládě v prvních dnech po porodu odkládá na bezpečné místo, například do houští. Tam na ni tele čeká, zatímco matka se pase spolu se stádem. K mláděti se vrací jen několikrát denně, aby ho nakojila,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Podobnou strategii, jak zajistit mláděti bezpečí v prvních dnech života, mají v přírodě i další živočišné druhy, například srnky.

Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením

24.2.2021 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. v. v. i.]
Současný stav lesních půd v řadě oblastí nemůže garantovat dlouhodobou udržitelnost lesního hospodaření. V lesích Česka převažují silně a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor) především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm. Proto je nutno počítat ve větší míře, než dosud bylo běžné, s chemickou meliorací (hnojením) a citlivou volbou dřevinné skladby.

Město Brumov-Bylnice zavádí moderní ekologické technologie do odpadového hospodářství

23.2.2021 - Zlín [ meneodpadu.cz]
Město Brumov-Bylnice na Zlínsku proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic. Dalším krokem, který vedení města v Brumově-Bylnici zvažuje, je vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitel odložil do sběrného dvora.

Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii

23.2.2021 - Praha [Česká rozvojová agentura]
V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Jízda po moravských a slezských dopravních stavbách

22.2.2021 - [Děti Země]
Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o rizicích schválené výstavby oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe a plánu dovážet kontejnery z Asie na Hodonínsko k Holíči a o porušování zákonů při přípravě dálnice D52 u Mikulova a D1 u Přerova, který vyšel ne serveru Sedmagenerace.cz (22.02.2021).

Úspěch petice za klima: Poslanci nařídili ministerstvům přepracovat klimatické plány

22.2.2021 - PRAHA [Česko za klima]
Zástupci spolku Česko za klima předali v prosinci vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny nyní na základě petice zaúkoloval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přepracovaly české klimatické plány a zahrnuly v nich cíl klimatické neutrality do roku 2050.

Ústavní soud potvrdil nezájem většiny o vliv staveb na krajinu

19.2.2021 - [Děti Země]
Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k nálezu Ústavního soudu o tom, že zákonodárci nemají zájem, aby spolky připomínkovaly stavby se středně velkým vlivem na krajinu, který vyšel na serveru Deníkreferendum.cz (19.02.2021). Děti Země se sice těmito stavbami příliš nezabývají, ale považují to za znak arogance moci.

Nové nebezpečné pravomoci pro policii opět ve hře, nevládní Digitální svobody varují poslance

18.2.2021 - PRAHA [Econnect/Iuridicum Remedium, z. s.]
Oživilo se projednávání problematické novely zákona o Policii a hlídači práv občanů oslovují poslance.

Knihy se nevyhazují...

18.2.2021 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Průměrný Čech má doma 200-300 knih a průběžně mu přibývají další. Mnohé tak končí „ve druhé řadě“ či v banánové krabici, někdy už navždy. Dát jim šanci na druhý život pomáhají KnihoBudky a veřejné knihovničky, které najdete nyní i v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

Aktuálně: návrh poslance Kotta ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů

17.2.2021 - PRAHA [Hnutí DUHA, ČSOP a Česká společnost ornitologická]
Tiskový komentář Hnutí DUHA, Českého svazu ochránců přírody a České společnosti ornitologické k dnešnímu schválení bezprecedentního ohrožení chráněných živočichů a rostlin v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny při projednávání tzv. invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny:

Program Obchod bez kožešin vítá mezinárodně uznávanou sportovní značku adidas

17.2.2021 - Praha [Svoboda zvířat]
Dobrý den,
značka adidas dnes oznámila, že se připojí k celosvětovému programu Obchod bez kožešin. Stane se tak tisící pětistou značkou, která ve svých obchodech neprodává kožešiny.
Bližší informace najdete v tiskové zprávě níže.


S pozdravem

Mgr. Barbora Bartušková Večlová
Svoboda zvířat

Prezident Zeman podepsal novelu horního zákona. Splní nyní vláda slib a zvýší těžební poplatky?

17.2.2021 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Prezident republiky Miloš Zeman právě oznámil, že podepsal novelu horního zákona [1], která ruší moratorium na zvyšování těžebních poplatků. O zrušení moratoria usilovalo několik let Hnutí DUHA, moratorium totiž chránilo zisky hnědouhelných těžařů a stát přicházel v minulých letech o miliardy kvůli nízkým těžebním poplatkům [2].

Bílá kniha k revizi nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy

17.2.2021 - PRAHA [Společnost pro zvířata]
Eurogroup for Animals představila na konci ledna 2021 svoji Bílou knihu k připravované revizi nařízení o ochraně zvířat během přepravy. Bílá kniha nastiňuje, jak by mělo nové nařízení dodržovat základní zásady snižování, zdokonalování a nahrazování (reducing, refining and replacing) přepravy zvířat, kdykoli je to použitelné.

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

17.2.2021 - STRNADY [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti]
Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich lesů je totiž sužována zhoršováním zdravotního stavu a velkoplošným rozpadem porostů smrku a borovice, který většinou nastává v důsledku působení kalamitních hmyzích škůdců. Vysoké teploty ve vegetačním období, období sucha a změna rozložení srážek v průběhu roku k tomuto stavu významně přispívají. Management hospodářských lesů v podmínkách klimatických změn by měl proto směřovat k tzv. adaptivní strategii, spočívající v dosažení takových změn struktury a druhové skladby lesních porostů, při níž budou lesní ekosystémy schopny lépe odolávat očekávaným budoucím klimatickým extrémům.

V Bosně a Hercegovině pomáhá projekt ČRA chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva

16.2.2021 - PRAHA [Česká rozvojová agentura]
Systém státního sociálního zabezpečení je v Bosně a Hercegovině stále nedostatečný a sociální a občanské nevládní organizace jsou pro poskytování sociálních služeb klíčové. Zhoršující se ekonomická situace ohrožuje existenci a nezávislost především vyčleněným skupinám. Jde zejména o ženy – často oběti domácího násilí, romskou menšinu, lidi žijící se zdravotním postižením, sexuální menšiny či ohrožené děti. Právě těmto skupinám ohrožených obyvatel se věnuje sedm místních nevládních organizací podpořených v rámci projektu ČRA, jež je realizován organizací CARE.

Poslanci ODS chtějí usnadnit spekulace s pozemky v národních parcích i dalších chráněných územích

16.2.2021 - PRAHA [Hnutí DUHA]
V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou zítra poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele [1]. Případné přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo ohrožení cenné přírody spekulativním nakupováním pozemků a tlaku na rozšiřování zástavby v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na pozemcích souvisejících s jeskyněmi.

Starší tiskové zprávy naleznete ve Zpravodajství Econnectu.

Vyzkoušejte si službu PRESS SERVIS zdarma!