webdesign publikan systm pipojen webhosting sprva st PRESS SERVIS
Zpravodajstv Econnectu

Každé desáté dítě a téměř třetina osaměle žijících seniorek v České republice žije v energetické chudobě. Nová studie nabízí řešení

29.11.2022 - PRAHA [Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a Za bydlení]
Studie Energetická chudoba a její řešení [1], kterou dnes společně zveřejňují Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod

29.11.2022 - Praha [Česká rozvojová agentura]

Komentář ke jmenování nového ředitele Lesů ČR

29.11.2022 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Komentář lesnického odborníka Jaromíra Bláhy k informaci Hospodářských novin, podle které se novým ředitelem státního podniku Lesy ČR stane Dalibor Šafařík: https://archiv.hn.cz/c1-67143280-ministr-predstavi-nejvyssiho-statniho-lesnika-hn-prinaseji-jmeno-i-reakce-expertu

Česká úprava směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je ve finále, pirátské návrhy změn jí prospěly

28.11.2022 - Praha 7 [Iuridicum Remedium, z. s.]
Spory o novou podobu autorského práva se táhnou řadu let od procesu přijímání autorskoprávní směrnice, přes českou transpoziční úpravu připravenou ministerstvem kultury v minulém volebním období, která nijak nepřispívala k vyjasnění řady vágních bodů, až po úpravu schválenou v poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy z dílny Pirátů, které přispěly k jasnosti právní úpravy pro autory, poskytovatele služeb i uživatele, jakož i k vyvážené ochraně jejich práv. Nyní novela míří do Senátu a bude důležité, aby pozitivní změny prošly i na jeho půdě.

Nedostatek živin v lesních půdách ohrožuje zdravý růst budoucích lesů

25.11.2022 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Půda má zásadní význam pro výživu a stabilitu lesních porostů. Její vznik je velmi pomalý, jeden centimetr půdy se tvoří až sto let. V posledních přibližně 150–200 letech dochází působením průmyslových imisí k významnému narušování a poškozování lesního prostředí včetně půdy.
V lesích Česka převažují silně kyselé a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor), především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm.

Výstavba skladů a výrobních hal není vždy veřejným zájmem

24.11.2022 - [Děti Země]
Spolky s námitkami uspěly třikrát na Ústecku a jednou na Liberecku

Potomci lučního hajného na Josefovských loukách významně podpořili ptačí park. Rozroste se o 6 hektarů

24.11.2022 - JAROMĚŘ [Česká společnost ornitologická]
Josefovské louky u Jaroměře, ptačí park České společnosti ornitologické (ČSO), získaly zásadní podporu východočeské firmy BEAS AGRO s.r.o. Rasošky. Majiteli jsou potomci legendárního lučního hajného Bedřicha Syrovátky, milovníka přírody a dlouholetého hospodáře místního rybářského spolku, který zasvětil život zavlažovaným loukám u Josefova dávno před tím, než tu vznikl ptačí park. BEAS AGRO s.r.o. Rasošky, společnost podnikající v zemědělství, prodala ornitologům za příznivou cenu všechny své pozemky na území ptačího parku a navíc je podpořila částkou 300 tisíc korun. Území v údolí Metuje pod pevností Josefov o velikosti 85 ha, které ČSO vykupuje z darů, slouží jako rezervace pro ptáky i malebné místo pro milovníky přírody.

Animáč o robotech, lidstvu a záplavě odpadků zapůsobil na děti i učitele

23.11.2022 - VRCHLABÍ [Vrchlabí bez odpadu]
V prvních dvou listopadových týdnech se na sedadlech vrchlabského kina Kartonka 1904 vystřídaly postupně děti z prvostupňových ročníků všech vrchlabských základních škol, z některých dorazily i děti z nižších ročníků druhého stupně. Přišly se podívat se svými učitelkami a učiteli na animovanou sci-fi VALL-I.

Air Products a Mabanaft vybudují v Hamburku rozsáhlý terminál pro dovoz zelené energie

23.11.2022 - Praha [Air Products]

Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší

22.11.2022 - Praha [ČZU v Praze]
Kvalita ovzduší je téma, které ve společnosti rezonuje již velmi dlouhou dobu. Cílem projektu Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů je zvýšit povědomí obyvatel o této problematice.

Ochránci chystají další úklid rezervace divokých koní. O pomoc s financováním požádali veřejnost

22.11.2022 - Praha [Česká krajina]

„Cestování a udržitelnost mohou fungovat v symbióze a navzájem prospívat.“

21.11.2022 - Praha 2 [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]

Z lanovky na Sněžku evakuují turisty. Začalo pravidelné cvičení záchranářů

21.11.2022 - PEC POD SNĚŽKOU [Horská služba ČR]
Na lanovce na Sněžku začalo cvičení všech záchranných složek IZS.

Horská služba založila nadační fond RESCUE

21.11.2022 - ŠPINDLERŮV MLÝN [Horská služba ČR]
Horská služba založila nadační fond RESCUE. Fond bude podporovat členy Horské služby a jejich rodiny, kteří se dostali v souvislosti s výkonem záchranářské činnosti do obtížné finanční situace. „Horští záchranáři denně nasazují své zdraví a životy. V důsledku úrazu nebo smrti se záchranáři nebo jejich rodiny mohou dostat do situace, kdy potřebují pomoc. Nadační fond nám umožní být na tyto situace připraveni,“ říká člen správní rady fondu a náčelník Horské služby René Mašín.

Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud

21.11.2022 - [Děti Země]
Obrana Dětí Země proti aroganci státní moci probíhá již devět a půl roku

COP 27: historický moment pro klimatickou spravedlnost, v otázce fosilních paliv ale fiasko

20.11.2022 - ŠARM AŠ-ŠAJCH [Klimatická koalice]
V Egyptě právě skončila letošní klimatická konference OSN a přinesla historický průlom v otázce klimatické spravedlnosti. Svět se po mnoha letech dohodl na zřízení fondu pro financování klimatických škod. Vyspělé země s vysokými emisemi budou prostřednictvím fondu přispívat na úhradu škod způsobených dopady klimatické krize v nejzranitelnějších částech světa. Prostředky z fondu budou určeny zemím, které pociťují dopady změny klimatu nejpalčivěji, přestože se dosud na kumulaci skleníkových plynů v atmosféře podílely nejméně. Zřízení fondu je tak krokem k narovnání dlouhodobě nespravedlivé situace a významným posunem směrem k principu “znečišťovatel platí”. 

Slavné celebrity, akademici a podnikatelé vyzývají světové lídry na konferenci COP27, aby ukončili průmyslové velkochovy

18.11.2022 - [Compassion in World Farming Česko]

Zpráva o životním prostředí ukazuje, že se ČR nedaří řešit klimatickou krizi. Emise neklesají, krajina chřadne

16.11.2022 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2021, kterou dnes projednává vláda ČR [1], ukazuje, že emise skleníkových plynů posledních pár let neklesají, byť v průmyslu se je daří snižovat. Při kácení odumírajících lesů se totiž ve velkém uvolňuje uhlík. Loni se také nepohnul podíl obnovitelných zdrojů energie, tento rok však růst můžeme očekávat díky enormnímu nárůstu zájmu o tyto levné zdroje energie. Nelepší se stav půdy ani biodiverzity v zemědělské krajině, stavy polního ptactva či ohrožení půdy větrnou erozí se naopak zhoršují. Roste množství komunálních odpadů, byť se daří snižovat množství jeho směsné části díky třídění.

COP 27: EU ohlásila zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, k udržení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 °C to stačit nebude

15.11.2022 - ŠARM AŠ-ŠAJCH [Klimatická koalice]
Evropa dnes na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %) ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se v těchto dnech vyjednává mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech.

Tornádo dětem zničilo klubovnu. Brontosauři a skauti ji znovu otevřeli ekologicky vylepšenou

15.11.2022 - Brno [Hnutí Brontosaurus]


Star tiskov zprvy naleznete ve Zpravodajstv Econnectu.

Vyzkouejte si slubu PRESS SERVIS zdarma!