webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Povolování dálnice D52 na Mikulov stále přešlapuje na místě

14.5.2021 - [Děti Země]
Již šestnáct let je to směs chaosu a nezákonností, tvrdí Dětí Země

Další mínus pro plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy

13.5.2021 - [Děti Země]
Řízení o povolení výjimky ze zákona bylo po třinácti letech zastaveno

BASF vypisuje výzvy pro etické hackery, vítězové získají 5 000 €

13.5.2021 - Praha [BASF spol. s r.o.]
BASF se zapojuje do evropského inovačního maratonu GreenHack, který se uskuteční 11. a 12. června. Výzvy BASF se zaměřují na trvalou udržitelnost.

Prečo dávajú termické kolektory stále zmysel?

13.5.2021 - Žiar nad Hronom [Paper Life]
Využívanie slnečnej energie je ekonomicky mimoriadne výhodné tam, kde je spotreba teplej vody vysoká a rovnomerne rozložená v priebehu dňa. Tomuto kritériu vyhovujú firmy s vysokou spotrebou teplej vody, pôsobiace napríklad v potravinárstve, chemickom a textilnom priemysle. Rovnako sú vhodným cieľom inštalácie slnečných termických kolektorov aj obytné budovy s vyšším počtom odberateľov teplej vody, ako sú penzióny, hotely, plavárne a iné ubytovacie a rekreačné zariadenia a športoviská. V neposlednom rade i nemocnice, domovy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov. Informuje o tom Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU.

Obnova lesů po kůrovcové kalamitě a Národní plán obnovy

13.5.2021 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti]
Bezprecedentní kůrovcová kalamita v roce 2020 zpomalila svůj nárůst, objemy kůrovcových těžeb (22 mil. m3) i celkově napadeného množství stromů (25 mil. m3) byly ovšem opět rekordní. Podle údajů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů byly od roku 2016 vykáceny lesní porosty na téměř 150.000 ha, přičemž v některých regionech šlo o zásadní úbytek celkové plochy lesů. Jedním z nástrojů, který by měl obnově lesů pomoci, je vznikající Národní plán obnovy po covidové pandemii, v němž může Česká republika čerpat z fondů EU do roku 2026 až 192 mld. korun. Obnova lesů na kalamitních holinách spadá do tzv. „zelené transformace“, jejíž minimální podíl na celkových výdajích Národního plánu obnovy je 37 %, pro investici do budování lesů odolných vůči klimatické změně by mělo být vyhrazeno přes 8,5 mld. Kč.

Vzácný kalous pustovka se stal obětí lidské nepořádnosti

12.5.2021 - Třeboň [Český nadační fond pro vydru]
S jarním oteplením vyrážejí lidé více do přírody a častěji tak nacházejí volně žijící živočichy, kteří potřebují naši pomoc. Jedním z nebezpečí, která na zvířata venku číhají v důsledku lidského konání, jsou zapomenuté rybářské vlasce a háčky. Do pohozeného vlasce si zamotal křídlo vzácný kalous pustovka, který je nyní v péče Třeboňské záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

MŽP souhlasí s navýšením hladiny Vodního díla Nové Mlýny

12.5.2021 - [Děti Země]
Děti Země pochybují o důsledné ochraně všech ptáků

Kůrovcová kalamita v roce 2020 a výhled na rok 2021

12.5.2021 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti]
Zdravotní stav lesů stále výrazně ovlivňuje velkoplošná kůrovcová kalamita. Přesto se v loňském roce objevily i pozitivní momenty. Zejména průběh a vliv počasí (podobně jako v roce 2019) byl po déle než pětileté nepříznivé periodě pro lesy kladný. Přesto celkové bilancované napadení smrkových porostů podkorním hmyzem dosáhlo v roce 2020 hodnoty nejméně 25 mil. m3! Objem nahodilých těžeb a potažmo i celkových těžeb tak i nadále výrazně překračuje odvozený roční etát, tedy množství dřeva, které se může za rok vytěžit.

Hřebec divokých koní dnes odjel z Kozmických ptačích luk do Přírodního parku Solling-Vogler v Německu

12.5.2021 - Praha [Česká krajina]
Několik let byl Northcroft Firestarter hlavním harémovým hřebcem ve stádě divokých koní v milovické rezervaci velkých kopytníků. Od roku 2019 pak pomáhal s výchovou skupiny mladých hřebečků v rezervaci Kozmické ptačí louky na Opavsku. Dnes dopoledne odtamtud odjel do Přírodního parku Solling-Vogler v Německu.

ČRA podporuje v Kambodži projekt umožňující malým podnikům přejít k solární energii

11.5.2021 - Praha [Česká rozvojová agentura]
Navzdory slibnému tempu ekonomického růstu je dostupnost elektřiny pro spotřebitele i podnikatele v chudších oblastech Kambodže stále na nízké úrovni. Převažující zdroje energie se zde obvykle vyznačují vysokou cenou a zároveň neudržitelností z hlediska životního prostředí. S podporou Evropské unie a České rozvojové agentury proto na začátku minulého roku začala společnost Člověk v tísni realizovat čtyřletý projekt s názvem SWITCH to Solar, který pomůže celkově více než milionu Kambodžanům převážně z venkovských oblastí.

Komentář k předání petice za zachování spolkové myslivosti

11.5.2021 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy a Spolek pro obnovu venkova ČR]
Poslanecké sněmovně Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) dnes do Poslanecké sněmovny doručí petici „Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří“, jejímž prostřednictvím žádá o schválení vládního návrhu novely zákona o myslivosti bez přijetí pozměňovacích návrhů.

Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru tiskových kazet na vybraných pražských sběrných dvorech

10.5.2021 - Praha [Asociace renovátorů tonerů, z.s.]
Magistrát Hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz umožnil na vybraných pražských sběrných dvorech odevzdávání použitých inkoustových a tonerových kazet a jejich následné ekologické zpracování renovátory.

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům

7.5.2021 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8

7.5.2021 - [Děti Země]
Za průtahy může Krajský úřad Ústeckého kraje

Nová mapová aplikace Rastrová data

7.5.2021 - Praha [CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí]
CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Mapová aplikace je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

Novela stavebního zákona může zničit naši nejvzácnější přírodu

5.5.2021 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k návrhu novely stavebního zákona:

Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy

5.5.2021 - [Děti Země]
Jde o snahu obejít legislativu pro další betonování řeky

Javor klen je perspektivní dřevinou pro obnovu rozsáhlých holin

5.5.2021 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti]
V současné době vědci i lesníci intenzivně hledají a testují možnosti, jak co nejefektivněji opět zalesnit rozsáhlé holiny, a to nejen po kůrovcové kalamitě. Kromě širšího využívání přírodních procesů, pionýrských druhů dřevin při obnově lesa po kalamitách, se výzkumně zkoušejí i méně obvyklé způsoby umělé obnovy, mezi něž patří také skupinová obnova.
Na možnosti využití skupinové obnovy se ve svém výzkumu zaměřili vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Své výsledky publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2021, v článku „První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů“. V něm shrnuli zkušenosti ze dvou pokusů založených na školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny.

Vlci jsou zpět! Dokument „Vlci na hranicích“ sbírá ocenění a chystá se do českých kin

5.5.2021 - Česká republika [Frame Films]
Do české přírody se po dlouhé době začali vracet vlci, místo oslav s sebou ale přinesli emoce a hádky o svůj další osud. Film Vlci na hranicích režiséra Martina Páva sleduje konflikt o jejich nelehkém přijetí a vypráví tak příběh o rozdělené společnosti. Dokážeme vlky přijmout zpět?

Národní plán obnovy nabírá zpoždění, protože neobsahuje 37 % investic na ochranu klimatu

4.5.2021 - PRAHA [Hnutí DUHA, Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a Asociace pro mezinárodní otázky]
V pátek 30. dubna měly členské státy do Bruselu oficiálně odeslat Národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a institucí. Jeho aktuální verze má ale vážné nedostatky - především v současné podobě nenaplňuje základní požadavek, aby 37 % z jeho objemu šlo na klimatická opatření. V plánu lze tak na poslední chvíli očekávat významné změny, přesun se týká minimálně 7 miliard korun.

Starší tiskové zprávy naleznete ve Zpravodajství Econnectu.

Vyzkoušejte si službu PRESS SERVIS zdarma!