webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Jak napsat dobrý článek pro média

Podstatné je vědět, o čem chci vlastně psát. Nejsem-li schopen příběh krátce odvyprávět přítelkyni, kamarádům v hospodě nebo třeba svému desetiletému dítěti, nebudu pravděpodobně schopen jej ani dobře napsat.

Snad nejdůležitější je u článku titulek. Dobrý titulek je základem dobrého článku. Nepodceňujte titulek, většina čtenářů skoro nic jiného nečte! Proto také bývají tak bombastické. Vydavatelé a redakce dobře vědí, že jejich čtenáři listují časopisem, čtou si titulky a zastaví se teprve tehdy, když je něco opravdu zaujme.

Vymyslete si také dobrý úvodní odstavec. Zkuste prostě celý příběh odvyprávět jedním krátkým odstavcem. Už v prvním odstavci se musí čtenář dočíst, o čem to celé bude. Ve chvíli, kdy váš čtenář čte první odstavec, rozhoduje se, jestli bude číst dál nebo znuděně obrátí na další stránku. Proto je důležité začít tím nejzajímavějším - pointou, paradoxem.

První odstavec tak obsahuje vlastně už celý článek, nebo alespoň jakousi jeho anotaci. Pamatuji si dobu, kdy každé pondělí ráno četli na rádiu Svobodná Evropa ukázky z nového vydání Respektu. Tehdy hlasateli stačilo přečíst první odstavec a doplnit jej titulkem a jménem autora. A já vždy dostal chuť jít si koupit Respekt do trafiky...

Každý dobrý článek by měl obsahovat to, čemu Angličané říkají "připouštěcí odstavec" s magickým "ALE" (but). Co to je? Abyste čtenáře přesvědčili, připusťte poctivě také ty nejlepší protiargumenty "druhé strany" (je-li v příběhu jaká). Pak můžete říct něco jako "Ano, to je sice pravda, ale….," a s argumentací se pěkně vypořádat.

Příklad připouštěcího odstavce:

Klimaskeptici často tvrdí, že globální změna klimatu je jen teorie. Prý zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by lidská činnost měla jakýkoliv vliv na podnebí naší planety. I média o tom informují způsobem, jako by existovaly dvě stejně velké skupiny vědců, které si navzájem odporují. Skutečnost je ale jiná: Drtivá většina vědecké komunity a bezmála sto procent klimatologů jsou zcela zajedno v názoru, že lidská činnost způsobuje klimatické změny a že je zapotřebí okamžité akce, abychom zabránili katastrofě.

Na závěr přikládáme osnovu pro psaní článků i s příkladem. Je výborná! Kdysi nám ji na semináři Centra nezávislé žurnalistiky věnoval jeden slavný investigativní novinář z USA. Nenechte se odradit zdánlivě banálním textem:

Nadtitulek:
Mladí lidé přinášejí radost starším tím, že pomáhají jejich nejlepším přátelům

Titulek:
Pudlík se dočkal

Úvodní epizoda:
Jana Nováková ovdověla před dvanácti lety. Od té doby je jejím milým společníkem pudlík Petr. Paní Novákové je však již 77 let a je pro ni obtížné chodit se psem ven. "Když je dlouhá zima, je to pro toho chudáčka skutečně těžké," říká paní Nováková. "Mám pořád hrozný strach, že uklouznu a zlomím si nohu."

Jádro článku:
Díky novému projektu, který probíhá v místě jejího bydliště, se paní Novákové vrátil úsměv a jejímu pudlíkovi radost ze života.

Žáci z místní střední školy nabídli starým lidem, že budou chodit na procházky s jejich psy. Starají se i o kočky a čistí ptačí klece.

Význam článku pro čtenáře:
Podle Rity Kubíčkové, sociální pracovnice gerontologického oddělení obvodní polikliniky, znamenají domácí mazlíčci pro staré lidi nesmírně mnoho. Říká, že někteří staří lidé nemají nikoho jiného než svého psa nebo kočku, a jsou na nich velmi závislí.

Akceptování protiargumentu:
(je to pravda, ale...)
Tento projekt péče o domácí zvířata se zatím týká pouze několika domů v blízkosti střední školy. Žáci zapojení do projektu se této činnosti mohou věnovat pouze jednou týdně. Projekt se ale rozrůstá a žáci tvrdí, že starým lidem a jejich zvířátkům pomáhají velice rádi.

První úhel pohledu:
(činnost)
Žáci se scházejí každý pátek po poslední vyučovací hodině. Dostanou jména a adresy.

Druhý úhel pohledu:
(účinek)
U pana Tlučhoře (79) byl právě na návštěvě jeho syn Patrik, když přišel jeden z žáků. Podle něj je to skvělý nápad.

Třetí úhel pohledu:
(reakce)
Žáci doufají, že se jim podaří získat další děti, aby z projektu mohlo těžit více starých lidí. Žáci také vysílají své zástupce do dalších škol, ve kterých by obdobné projekty mohly fungovat.

Závěr:
(shrnutí)
Ať už se tyto plány zdaří nebo ne, důležité je, že paní Nováková a její pudlík každý pátek radostně očekávají zazvonění zvonku. "Pudlík se už půl hodiny nemůže svého studenta dočkat a já z toho mám ohromnou radost," říká paní Nováková.


Jak spolupracovat s médii

Tento text je součástí manuálu pro neziskové organizace nazvaného Jak spolupracovat s médii, jehož autorem je Václav Vašků.

Obsah

 1. Proč spolupracovat s médii
 2. Jak fungují média
 3. Co potřebujeme k práci s médii, tiskový mluvčí
 4. Jak začít aneb oslovujeme média
 5. Tisková zpráva a tiskové oznámení
 6. Jak uspořádat tiskovou konferenci
 7. Rozhovor pro média
 8. Článek pro média
 9. Mediální akce
 10. Útoky v médiích a krizová komunikace
 11. Hodnocení mediálního působení
 12. Co dělat, když všechno selže
 13. Doporučené zdroje informací