webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Komu je manuál určen

Tato příručka je určena všem neziskovým organizacím, spolkům a sdružením, a to ve sféře kulturní, sociální, lidskoprávní i ekologické, jedním slovem - celé občanské společnosti. Pojednává o tom, jak co nejlépe spolupracovat s médii. Při jejím psaní jsem vycházel ze zkušeností, jež jsem nasbíral během své novinářské praxe jako redaktor a posléze editor deníku a týdeníku i během osmiletého působení jako tiskový mluvčí organizace Greenpeace.

PR nebo komunikace s médii?

V tomto manuálu najdete návody k tomu, jak spolupracovat s médii a jak jim co nejlépe předávat informace o vaší práci i o cílech, o které usilujete. Nehledejte zde ale návody, jak média manipulovat nebo jak si je kupovat - takové věci patří do sféry PR byznysu.

Jsme přesvědčeni, že spolupráce neziskových organizací s médii by měla být vedena v duchu důstojné spolupráce a vzájemného respektu.

Průmyslová PR mašinérie slouží především k vylepšování obrazu komerčních firem, k prodeji jejich značky a zboží a k odvracení negativních důsledků provázejících skandály nebo konflikty s veřejností.

Komunikace neziskových organizací s médii není typická PR aktivita nebo reklama - je to v mnoha ohledech spíš společenská či politická aktivita než marketing produktu.

Proto doporučuji při komunikaci s médii vystupovat důstojně, čestně a s maximální mírou otevřenosti. Jakákoliv snaha média nějak využívat nebo manipulovat by se nám mohla vymstít tím, že ztratíme to nejcennější, co v očích veřejnosti máme - totiž důvěryhodnost.

Proč potřebujeme média

Existuje více důvodů, proč spolupracovat se sedmou velmocí. Jmenujme zde ty nejdůležitější.

1. Veřejná diskuse o problému a snaha o nápravu věcí

Obrátit se na média je jistě nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak informovat veřejnost o nějakém problému, případně navrhnout jeho řešení. To je zvláště významné pro organizace typu "watch dog", tedy sdružení dělající hlídacího psa v oblasti lidských práv, spotřebitelském sektoru či v ochraně životního prostředí. Právě neziskové organizace mají nezastupitelné místo při odhalování bolavých míst společnosti a při otevírání veřejné debaty o nich. Bez médií to však nezvládnou.

2. Politický tlak

Existuje řada organizací, které se snaží dosáhnout nějaké pozitivní změny. Může jít třeba o prosazení nových cyklostezek nebo o změnu vztahu společnosti k určité menšině. Právě média mají moc tyto změny urychlit. Každý politik, veřejně činná osoba či decision maker si hlídá svůj obraz v médiích. Nikdo nechce, aby se o něm hovořilo negativně.

3. Jsme v médiích, tedy jsme

Jsme čím dál větší zajatci obrazu, který o nás média vytvářejí. Kdosi to zformuloval do poučky: Co není v médiích, jako by vůbec neexistovalo. Pokud vstupujeme do veřejného prostoru a chceme, aby se o nás vědělo, musíme s tím počítat. Nebojme se tedy prostřednictvím médií vystoupit a říct lidem, že jsme tu, co děláme, oč nám jde.

4. Fundraising čili získávání prostředků

Celá řada organizací plní ve společnosti důležitou funkci tím, že dobrovolně někomu nebo něčemu pomáhají. Hospice, právní poradny pro lidi bez prostředků, organizace pomáhající handicapovaným atd., atd. Ti všichni dělají dobrovolnou službu společnosti, většinou si na to ale sami musí někde sehnat peníze. Právě skrze média se o práci takovýchto organizací dozvídá veřejnost, tedy i lidé, kteří jsou ochotni na jejich činnost přispět z vlastní kapsy.


Jak spolupracovat s médii

Tento text je součástí manuálu pro neziskové organizace nazvaného Jak spolupracovat s médii, jehož autorem je Václav Vašků.

Obsah

 1. Proč spolupracovat s médii
 2. Jak fungují média
 3. Co potřebujeme k práci s médii, tiskový mluvčí
 4. Jak začít aneb oslovujeme média
 5. Tisková zpráva a tiskové oznámení
 6. Jak uspořádat tiskovou konferenci
 7. Rozhovor pro média
 8. Článek pro média
 9. Mediální akce
 10. Útoky v médiích a krizová komunikace
 11. Hodnocení mediálního působení
 12. Co dělat, když všechno selže
 13. Doporučené zdroje informací