webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Při psaní tohoto manuálu jsem čerpal inspiraci mj. i z řady podobných příruček, které napsali jiní přede mnou. Rád bych zde poděkoval jejich autorům za inspiraci. V několika případech z nich užitečnou pasáž cituji. Výčet těchto příruček je uveden níže.

Jan Piňos: Nebojte se novinářů. Centrum pro dopravu energetiku, 1998.
http://cde.ecn.cz/dokumenty/ruzne/nebojte.htm

Marek Šálek, Tomáš Feřtek: Novináři nejsou zlí - Mediální rukověť pro neziskové organizace. Nadace Via, 2001.
http://nadacevia.cz/knihovna/publikace.shtml

Břetislav Tureček: Čeho jest novinám třeba? Centrum pro dopravu energetiku, 1998.
http://cde.ecn.cz/dokumenty/ruzne/novinam.htm

Jan Piňos: Jak psát lidsky pro lidi. Centrum pro dopravu energetiku, 1998.
http://cde.ecn.cz/dokumenty/ruzne/psatlid.htm

Jan Polouček: Práce s médii. Agnes, 2003.
http://www.tretipatro.cz/index.php?cmd=page&id=57

Daniela Brůhová: Vítejte v éteru - Malý mediální průvodce otevírající dveře do světa elektronických médií, pro neziskové organizace. Nadační fond Dobrý soused, Praha 2002.
http://www.dobrysoused.cz/index.php3?disp=projekty&shw=102

Marek Jehlička: Práce s médii (nejen) v neziskovém sektoru. Arnika, Praha 2003.
http://www.arnika.org/publikacedetail.shtml?x=189657

Ondřej Neff: Neffův průvodce digitální fotokomorou. Institut digitální fotografie, Praha 2005

Andrew Rowell: Green Backlash: Global Subversion of the Environmental Movement. Routledge, 1996.
http://www.andyrowell.com/


Jak spolupracovat s médii

Tento text je součástí manuálu pro neziskové organizace nazvaného Jak spolupracovat s médii, jehož autorem je Václav Vašků.

Obsah

 1. Proč spolupracovat s médii
 2. Jak fungují média
 3. Co potřebujeme k práci s médii, tiskový mluvčí
 4. Jak začít aneb oslovujeme média
 5. Tisková zpráva a tiskové oznámení
 6. Jak uspořádat tiskovou konferenci
 7. Rozhovor pro média
 8. Článek pro média
 9. Mediální akce
 10. Útoky v médiích a krizová komunikace
 11. Hodnocení mediálního působení
 12. Co dělat, když všechno selže
 13. Doporučené zdroje informací