webdesign publikační systém připojení webhosting správa sítě PRESS SERVIS
Zpravodajství Econnectu

Jak hodnotit dopad naší činnosti v médiích

Zhodnocení odrazu naší kampaně či aktivit v médiích by mělo být nedílnou součástí naší mediální práce. Množství a kvalita tištěných článků a odvysílaných spotů (anglicky coverage) bývá v některých případech dokonce jediným měřitelným kritériem úspěšnosti naší kampaně vůbec.

Tiskový mluvčí tu může být své organizaci velmi užitečný tím, že připravuje pravidelné přehledy toho, jak se naše témata objevují v médiích.

Mohou to být například takovéto výstupy:

1. Meziroční srovnání - Kolikrát se v daném roce objevilo jméno naší organizace v médiích (dává dobrý obrázek o tom, jak roste či klesá povědomí o naší organizaci u médií a veřejnosti).

2. Měsíční přehledy - Kolikrát se v průběhu měsíce či měsíců objeví "naše" téma v médiích? Je to vždy spojeno s prací naší organizace? Jak to koreluje se startem a ukončením naší práce na tématu (kampaně)?

3. Hodnocení typu pozitivní/negativní - Která témata či aspekty naší práce vyvolávají pozitivní a která negativní ohlas? Dají se tu vysledovat nějaké souvislosti? Z hodnocení lze usuzovat na chyby, kterých se dopouštíme (např. špatně či nesrozumitelně vysvětlujeme naše témata atd.).

Pro lepší srozumitelnost můžeme tato hodnocení převést do jednoduchých grafů.

Jediná potíž takovéhoto zhodnocení spočívá v tom, že náš úspěch či neúspěch v médiích může být výsledkem kvality naší práce na kampani či projektu stejně tak, jako kvality práce s médii. Jinými slovy, může to být výsledek dobré práce našeho koordinátora projektu či kampaňéra, ale stejně tak to může být i kvalitní prací našeho tiskového mluvčího, kterému se konečně podařilo výsledky práce prodat do médií. Může to být také výborná práce obou. Na první pohled jde bohužel jen těžko tyto dvě věci odlišit.

Pro zhodnocení našeho úspěchu v médiích se neobejdeme bez kvalitního monitoringu médií. V tomto bodě se budeme muset sami rozhodnout, kolik peněz, času a energie jsme do celé věci ochotni vložit.

Monitoring médií

Monitoring médií a práce s informacemi je doména, v níž odpradávna kralovaly především vojenské rozvědky a tajné služby jednotlivých států.

Pokrok v této oblasti je enormní. Každý den je pomocí skenerů, čtecích zařízení, mikrofonů, satelitních kamer a dalších periferií nataženo do paměti počítačů gigantické množství informací. Tato data jsou pak pomocí sofistikovaných algoritmů dále tříděna, ukládána a analyzována. Výsledky se pak dostávají na stůl vysokým důstojníkům, ministrům a prezidentům.

Držet krok se však snaží i velké nadnárodní korporace. I ty investují do technologií k získávání kvalitních informací, které by jim pomohly získávat nové trhy a vítězit nad konkurencí.

Po válce v Perském zálivu v roce 1991 byly některé z těchto technologií vyhodnoceny americkou armádou jako zastaralé a uvolněny pro veřejnost. Přibližně do té doby se datuje rozkvět firem, které začaly obchodovat s informacemi. Tyto firmy většinou prodávají nejen kompletní, na míru ušitý monitoring médií, ale i speciální mediální analýzy.

V Americe, Evropě i Asii jsou již řadu let k dispozici placené služby, které umožňují například prohledávat podle klíčových slov databáze pořadů nejdůležitějších elektronických médií. Zjistíme-li, že se námi hledaná informace nebo klíčové slovo vyskytuje v některém pořadu, můžeme si jej stisknutím klávesy vyvolat, prohlédnout nebo dokonce uložit v našem počítači. Je přitom lhostejno, zda jde o pořad televize nebo rádia.

Je velmi pravděpodobné, že tyto služby se v krátké době objeví i u nás (pokud tu již nejsou).

Na českém trhu zatím sice neexistuje žádný komplexní monitoring, který by byl schopen monitorovat úplně všechna tištěná, elektronická i internetová média. Existuje tu ale více komerčních firem, které poskytují celkem uspokojivé služby.

Výstřižková služba Pražské informační služby

Přestože Výstřižková služba PIS dodnes používá napohled zastaralé technologie (nůžky, lepidlo a papír), její služby jsou naprosto bezkonkurenční a celá 90. léta kralovaly mezi monitorovacími agenturami.

Služba spočívá v tom, že PIS monitoruje vámi zadané klíčové slovo (například jméno vaší organizace) ve velmi širokém spektru tištěných médií. Má ve svém seznamu prakticky všechny deníky, týdeníky, mnoho měsíčníků a společenských a zájmových časopisů. Objeví-li se v nich klíčové slovo, vystřihne vám celý článek i s fotografiemi, nalepí na kus papíru spolu s informací o médiu a datu vydání a pošle v obálce na vaši adresu. Platí se od kusu a pokud se v médiích neodehrává kolem vaší organizace zrovna nějaký skandál, přijde vás tato služba řádově na jeden až dva tisíce korun měsíčně.

Monitoring má navíc tu výhodu, že jej na rozdíl od počítače provádí lidské ruce a myslící mozek. Petr Štěpánek, bývalý mluvčí ministra Martina Bursíka, mi vyprávěl, jak jim na ministerstvo chodily výstřižky, v nichž se kromě Martina Bursíka - ministra psalo o nějakém Martinu Bursíkovi - basketbalistovi. Stačil jeden telefonát a chyba byla napravena.

Více informací naleznete na stránkách výstřižkové služby PIS.

Monitoring médií Newton

Monitoring médií od firmy Newton IT je zřejmě nejkvalitnější monitorovací službou u nás. Je to bývalá dceřinná společnost ČTK. Má k dispozici kompletní elektronický archiv nejen ČTK a TASR, ale třeba také MF DNES, Práva a Respektu. Monitoruje přes 600 domácích a 1500 zahraničních titulů, včetně všech deníků a většiny zpravodajských a publicistických a diskusních pořadů rádií a televizí, a to jak u nás, tak i na Slovensku a v Polsku. Monitoruje také asi 150 nejdůležitějších zpravodajských serverů.

Newton pravděpodobně jako jediný u nás je schopen poskytnout přepisy všech důležitých zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů elektronických médií hned druhý den ráno po odvysílání. Připravuje tak zhruba 100 hodin doslovně přepsaného televizního a rozhlasového vysílání denně.

Newton provozuje mj. také několik portálů přinášejících analytické informace ze světa médií. V projektu Mediainfo můžeme nalézt dokonce i oddíl věnující se občanskému sektoru.

Newton tak poskytuje celou řadu služeb, z nichž pro nás mohou být užitečné zejména následující dvě:

Nutno dodat, že Monitoring médií Newton je nejen moderní a kvalitní, ale též velmi drahá služba. Jako nezisková organizace se ale můžeme pokusit vyjednat si výraznou slevu. Zkuste předestřít své finanční možnosti a požádat Newton, aby se pokusil pro vás najít nějaké řešení.

Další elektronické monitory a přehledy tisku

Můžeme je najít na internetu. Některé z nich jsou dokonce bezplatné. Následující výčet si zdaleka nedělá nároky na úplnost:

Monitoring vlastní silou

Pokud jsme malá organizace, mohou se nám výše uvedené možnosti zdát příliš drahé a složité. Kvůli pár článkům, které se jednou za čas objeví v novinách, přece nepotřebujeme sofistikovaný a drahý monitoring. V takovém případě se můžeme pokusit vytvářet si monitoring svépomocí.

V nouzi poslouží i obyčejné nůžky, lepidlo a papír. Požádejme přátele, aby nám schovali všechny noviny, kde se o nás objeví nějaká zmínka. Pokud nám něco uteče, můžeme zajít do knihovny a příslušný článek si ofotit digitálním fotoaparátem. (Nezapomeňme přitom, že noviny si musíme umístit pod světlo (nejlépe k oknu) a na fotoaparátu nastavit režim makro a AWB (auto white balance).)

Takové digitální výstřižky si můžeme vkládat do vlastní databáze vytvářené programem pro správu a archivaci fotografií. Tyto programy mají navíc tu výhodu, že k fotografiím můžeme přiřazovat klíčová slova a podle nich pak hledat.

Z vlastní zkušenosti vím, že to nejjednodušší bývá často i to nejlepší. Nechceme-li si osvojovat nový program, postačí, přiřadíme-li souborům s fotovýstřižky z novin název, jež v sobě bude obsahovat datum vydání a klíčové slovo v tomto pořadí: 061020_klima. Čísla zleva doprava pak znamenají rok, měsíc a den. Toto uspořádání má tu výhodu, že soubory se nám budou v adresáři automaticky řadit chronologicky, tedy podle data. Nemáme-li žádné další speciální požadavky, bývá chronologické řazení nejužitečnější.

Jak archivovat rozhlasové a televizní pořady

Ty tam jsou doby analogových záznamů zvuku a obrazu, jako byly například audio MC kazeta nebo VHS video. Vstoupili jsme do digitálního věku a jeho technologie bychom si měli co nejdříve osvojit.

Fotografie, zvuk a film byly převedeny na digitální data. Fotografové, rozhlasoví reportéři a kameramani se tomu rychle přizpůsobili.

Kazety a VHSky jsou definitivně mrtvé a je velmi pravděpodobné, že za pár let budeme jen těžko hledat přístroj, na kterém půjdou přehrát. Základem našeho multimediálního zařízení se už dávno stal počítač.

Pro práci s médii je počítač ideální nástroj. Na jediný pevný disk se vejde tolik zvukových a obrazových informací, že to začíná přesahovat naše schopnosti tyto informace vůbec vstřebat.

Chceme-li dělat kvalitní práci s médii, měli bychom si náš počítač propojit s rozhlasovým a televizním přijímačem. V současné době nejlépe tak, že do počítače nainstalujeme tzv. střihovou nebo též grabovací kartu. Do té můžeme pohodlně zapojit výstup z analogového videa, televize či naší digitální kamery. Většinou k takové kartě dostaneme zdarma ještě i střihový program. Výborné jsou například karty Pinnacle. Cena takové karty se dnes pohybuje okolo dvou tisíc korun.

Můžeme ale také koupit do počítače tzv. multimediální kartu, která již obsahuje TV/FM tuner pro sledování nebo záznam televizí a radiostanic. V ceně takové karty je i dálkový infračervený ovladač a software pro záznam ve formátu DVD, Video CD, kompresi videa do MPEG 1/2/4, kompresi zvuku do MP3 a mnoho dalšího. Pomocí takové karty můžeme například z externího VHS videorekordéru přímo vypálit DVD v našem počítači. Cena takové karty je dnes jen o málo vyšší než tisíc korun.

Rozhlasové pořady můžeme nahrávat z rádia rovnou do počítače také přes zvukovou kartu a ukládat je ve formátu MP3. Pro převod z formátu WAV do formátu MP3 budeme potřebovat nějaký jednoduchý program. Můžeme si jej stáhnout například na portálu ProgramURL.com.

Pokud televize či rádio také živě vysílá nebo poskytuje své pořady na internetu, můžeme přímo zachytávat tato tzv. streamovaná data. Hodí se k tomu například program VM Recorder a RM Recorder nebo Net Transport , které si můžeme stáhnout např. z portálu Slunečnice.cz.

Pokud tedy máme v našem archivu ještě nějaké zvukové a obrazové informace na starých audio MC kazetách a VHSkách, snažme se je co nejdříve převést do digitální podoby a uložit do počítače, případně vypálit na CD či DVD.


Jak spolupracovat s médii

Tento text je součástí manuálu pro neziskové organizace nazvaného Jak spolupracovat s médii, jehož autorem je Václav Vašků.

Obsah

 1. Proč spolupracovat s médii
 2. Jak fungují média
 3. Co potřebujeme k práci s médii, tiskový mluvčí
 4. Jak začít aneb oslovujeme média
 5. Tisková zpráva a tiskové oznámení
 6. Jak uspořádat tiskovou konferenci
 7. Rozhovor pro média
 8. Článek pro média
 9. Mediální akce
 10. Útoky v médiích a krizová komunikace
 11. Hodnocení mediálního působení
 12. Co dělat, když všechno selže
 13. Doporučené zdroje informací